Ons Bureau

historie

Architecten, ir. Nico Arens en Jannie van den Heuvel architect AvB, hebben in 1994 officieel het bureau Architecten Arens & van den Heuvel opgericht.
Dit is gevestigd in een kantoor aan huis.
Nico Arens is in 1989 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Hij heeft 2 jaar ervaring opgedaan als ontwerper van voornamelijk woningbouwprojecten, heeft vervolgens enige jaren gewerkt als freelance architect en is sindsdien zelfstandig architect. Jannie van den Heuvel is in 1986 afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te Tilburg. 
Zij heeft 7 jaar gewerkt aan restauratie- en nieuwbouwprojecten, waarvan een gedeelte als medewerker aan de restauratie van de Sint Jan te ‘s-Hertogenbosch. Sindsdien is zij werkzaam als zelfstandig architect.
Door de inmiddels zeer ruime ervaring binnen het eigen bureau, realiseren Architecten Arens & van den Heuvel ontwerpen van kwaliteit in utiliteitsbouw, woningbouw, verbouw, restauratie en renovatie.

Werkwijze

Wij werken met veel plezier aan grote en kleine opdrachten voor particulieren, bedrijven en projectontwikkelaars.
In een eerste, persoonlijke ontmoeting wordt de vraag van de opdrachtgever besproken.
Aan de hand van het opgestelde programma van eisen, een analyse van de situatie en een onderzoek naar de mogelijkheden, volgt een passend en weloverwogen voorstel.
Dit wordt inzichtelijk gemaakt door middel van schetsen, tekeningen en eventueel een maquette of 3D-computermodellen.
In overleg wordt het plan verfijnd tot het past bij de wensen en ideeën van de opdrachtgever, zijn omgeving, binnen de regelgeving en het beschikbare budget.
Wij zijn betrokken vanaf de eerste bijeenkomst tot en met de oplevering en willen u als opdrachtgever zo goed mogelijk, deskundig adviseren en bijstaan tijdens het hele traject.
Hierbij werken de korte lijnen efficiënt en voorkomen misverstanden.

Visie

Onze opdrachten zijn veelzijdig en uiteenlopend.
Van utiliteitsbouw tot particuliere woningbouw.
Zij zijn allen even belangrijk, of het gaat om een kantoor, een bedrijfspand, een villa of een kleine uitbreiding van een woning.
Ons bureau zoekt voor elke opdracht een passend en uniek antwoord.
Immers, geen opdracht, gebruiker of locatie is gelijk.
De oplossingen liggen niet in één stijl, maar zijn afhankelijk van de situatie, de functie en de wensen van de opdrachtgever.
Het proces is een samenspel van betrokkenen, waarin steeds wordt overlegd, gemotiveerd, geluisterd en bijgesteld.
Zo wordt gewerkt naar een optimaal haalbaar resultaat, waarin alle participanten zich kunnen vinden, zowel opdrachtgever, gemeente, adviseurs als architect.

Architecten Arens en van den Heuvel